Regulamin | Regulamin |

Regulamin

Regulamin Aplikacji konkursowej „Najpiękniejszy walentynkowy uśmiech”.

 1. §1. Zasady ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest właściciel Fanpage’a, na którym zainstalowano aplikację Click Contest. Organizator dostosowuje Aplikację pod względem graficznym oraz merytorycznym, oraz ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości, bądź do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.
  2. Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: T&C Trade and Commerce Paweł Mościanica, ul. Lubelska 36, 10-408 Olsztyn, NIP: 7393566043, REGON: 280510675
  3. Fundatorem nagród jest: T&C Trade and Commerce Paweł Mościanica, ul. Lubelska 36, 10-408 Olsztyn, NIP: 7393566043, REGON: 280510675.
  4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez Facebook ani współprowadzony z Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
  5. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
  6. Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: Nagrodą w konkursie za miejsce I jest Laserowe wybielanie zębów lampą Beyond, za II miejsce – lampą LED i za III miejsce – lampą LED. O wygranej powiadomimy e-mailem. Wygrana usługa wykonywana jest w gabinecie White-Beauty w Gdańsku na ul. Pniewskiego 3A. 

  §2. Słownik pojęć

  1. Aplikacja – narzędzie do zarządzania treścią, grafiką i komunikacją z użytkownikami platformy facebook
  2. Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która zainstalowała Aplikację i zgodziła się na dostęp Aplikacji do swoich danych osobowych.
  3. Znajomy – Użytkownik portalu Facebook.com, oznaczony przez Użytkownika Aplikacji jako „Znajomy”

   

  §3. Zasady Konkursu

  1. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 04-02-2015.
  2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
  3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 16 lat (do 18 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna) i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage, na którym zainstalowano Aplikację.
  4. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
  5. Nagrodą w Konkursie są: Wybielanie zębów lampą Beyond za I miejsce, Wybielanie zębów lampą LED za II miejsce, Wybielanie zębów lampą LED za III miejsce
  6. Konkurs kończy się z dniem: 23-02-2015 o godzinie 00.00
  7. Do dnia 15.02.2015 do godziny 00.00 należy nadsyłać zgłoszenie i zdjęcie na adres mailowy: whitebeauty@ucspoland.pl.
  8. Dnia 16.02.2015 do godziny 00.00 zdjęcia zostaną umieszczone w aplikacji konkursowej na naszym fanpage’u.
  9. Każdy kto polubi nasz fanpage może oddać jeden głos.
  10. Zwycięzcy po zakończonym zabiegu muszą zrobić zdjęcie na tle logo w gabinecie White&Beauty w Gdańsku
  11. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże się ze zgodą na publikację swojego wizerunku przez organizatora.
  12. Mamy prawo do przedłużenia terminu konkursu bez podania przyczyny.
  13. 13.  Każde podejrzenie oszustwa może skutkować dyskwalifikacją.
  14. Zabrania się korzystania z opcji „zakupu like’ów oraz wykorzystywania do głosowania stron przeznaczonych do generowania ruchu na Facebook’u”. Będzie to traktowane jako oszustwo.
  15. W celu odebrania nagrody należy się zgłosić do 30.04.2015, telefonując pod numer naszej infolinii 503514006.­­­­ Nagrodę należy wykorzystać do 31.05.2015.
  16. Zabieg wybielania zębów może być przeprowadzony u osoby, która nie ma przeciwwskazań do zabiegu. Proszę zapoznać się z nimi na stronie http://wybielaniezebow-gdansk.pl/faq/ .
  17. W konkursie może brać udział każdy: kobieta, mężczyzna, para. Zaznaczamy w tym miejscu, że jedno zdjęcie to jeden zabieg wybielania zębów.

  §4. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

  1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.
  3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
  4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
  5. W związku z częstymi zmianami tzw. „iFrame” oraz innych funkcjonalności serwisu internetowego Facebook, Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „clickcommunity sp. zo.o.” nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Aplikacji ani też odpowiedzialności za awarie Aplikacji.
  6. Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „clickcommunity sp. z o. o.” nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniknięcie plików tekstowych lub graficznych które zostały umieszczone w Aplikacji przez Użytkownika.
  7. Organizator oraz twórcy aplikacji, firma „clickcommunity sp. z o. o.” nie archiwizują i nie administrują plikami graficznymi oraz informacjami tekstowymi wprowadzanymi do aplikacji przez Użytkowników.
  8. Clickcommunity sp. z o. o. oraz Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo do usunięcia treści, wgranych do Aplikacji przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a clickcommunity sp. z o. o. lub organizator konkursu mogą ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do wszystkich Aplikacji clickcommunity sp. z o. o.
  9. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
  10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
  11. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.

   

  §5. Twórcy Apilkacji.

  1. Pomóż nam rozwijać nasze aplikacje! Sugestie i pomysły prosimy wysyłać na adres support@click-apps.pl
  2. Chcesz dołączyć do naszego zespołu i tworzyć kolejne aplikacje clickapps napisz na support@click-apps.pl, lub wyślij wiadomość prywatną do naszego Fanpage tutaj http://www.facebook.com/messages/clickapps
  3. Zgłoszenia o niedziałających aplikacjach prosimy kierować tutaj: support@click-apps.pl lub pod numerem telefonu podanym w danych kontaktowych na http://www.facebook.com/clickapps